W ramach naszej działalności świadczymy usługi księgowe. Zajmujemy się prowadzeniem zarówno pełnej, jak i częściowej księgowości firm. Zlecenie tej usługi profesjonalnemu biuru rachunkowemu pozwala mieć kontrolę nad całym przedsiębiorstwem bez obaw, że w dokumentach pojawią się niechciane błędy. Usprawnia to także działanie całej firmy i przekłada się na lepsze wyniki jej działalności.

Chętnie wyręczymy Was zatem m.in. w rozliczeniach podatkowych, w sporządzaniu sprawozdań lub deklaracji. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by księgowość w ich firmie była prowadzona w sposób skrupulatny i terminowy!

usługi podatkowe

usługi podatkowe

W skład naszych zadań wchodzi:

 • tworzenie planu kont,
 • pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS-u,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich,
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS.